2009

21 grudnia – Warszawa, Teatr Polski
Koncert Gwiazdkowy LZA „Promni” im. Zofii Solarzowej

listopad – Czechy
11. Dětský MFF Tradice Evropy/ 11. Europejski Festiwal Tradycji i Folkloru Tradice 2007 w regionie pardubickim.

 

Komentowanie wyłączone