Plan Zajęć

PROGRAM ZAJĘĆ 2015/2016

poniedziałki: taniec
środy: taniec + śpiew

Grupa Przygotowawcza   17:00-17:45 taniec + 17:45-18:15 śpiew

Grupa dziecięca I            17:45-18:45 taniec + 17:15-17:45 śpiew

Grupa dziecięca II           18:45-19:45 taniec + 18:15-18:45 śpiew

Grupa młodzieżowa         19:45-21:00 taniec + 19:00-19:45 śpiew

Grupa dorosła                 21:00-22:15 taniec + 20:00-21:00 śpiew

Komentowanie wyłączone