Zespół

Zespół „Kuźnia Artystyczna” powstał z inicjatywy Danuty i Jarosława Wojciechowskich w 2000 roku przy ówczesnym Wilanowskim Klubie Młodzieżowym, który przekształcił się w dzisiejsze Centrum Kultury Wilanów. Od początku jego istnienia instruktorem tańca i choreografem zespołu jest Agnieszka Nagnajewicz.

 

Repertuar „Kuźni” obejmuje tańce i pieśni narodowe – krakowiaka, mazura, poloneza, kujawiaka i oberka oraz tańce i pieśni ludowe wybranych regionów Polski (np. Beskidu Śląskiego, Spisza, Piwnicznej, łowickiego) oraz rodzimego Wilanowa, którego historia jest ściśle powiązana z dworem króla Jana III Sobieskiego i jego barokowej rezydencji.
Tancerze „Kuźni” reprezentują Wilanów w ogólnopolskich turniejach tańców polskich zdobywając wielkorotnie tytuły Mistrzów i Vice-Mistrzów Polski oraz uczestniczą w organizacji Królewskich Turniejów Tańców Polskich w swojej dzielnicy od 2002 roku. W 2011 i 2014 roku podczas Mistrzostw Polski w Karach Mazurowych zespół zdobył Vice-Mistrzostwo Polski.

 

„Kuźnia Artystyczna” występuje w Polsce i za granicą. Zespół miał zaszczyt tańczyć w Filharmonii Narodowej w Warszawie, na deskach Teatru Żydowskiego, w Sali Kongresowej PKiN, w Teatrze Roma oraz Teatrze na Wodzie w Łazienkach Królewskich. Kuźnia spotkała się z uznaniem publiczności na Ukrainie (2004), we Francji (2005), w Czechach (2006/2007/2009/2010/2013), na Białorusi (2007), w Bułgarii (2010), w Niemczech (2013), na Słowacji (2014) i na Węgrzech (2011). Podczas XI Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej w Neseberze w Bułgarii Kuźnia zdobyła drugą nagrodę.

 

Kierownictwo i choreografia – Agnieszka Nagnajewicz
Nauka śpiewu - Grzegorz Toporowski
Aranżacje – Aleksander Romański, Zofia Szafrańska, Mikołaj Gąsiorek
Konsultacje – dr Grażyna W. Dąbrowska, Zofia Marcinek, dr Tomasz Nowak, Elżbieta Piskorz-Branekova, Jacek Jackowski

 

Komentowanie wyłączone