Kontakt

Agnieszka Nagnajewicz
Dyplomowany instruktor tańca ludowego. Studentka podyplomowych studiów teorii tańca w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Była tancerka, a obecnie instruktor tańca Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni” im. Zofii Solarzowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Grzegorz Toporowski
Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Laureat konkursów zagranicznych: w Klinghentall i w Castelfidardo oraz krajowych m.in. w Mławie, Sanoku, Przemyślu, Chełmie, Wrocławiu, Jaworze. Współpracuje z estradą kameralną Filharmonii Narodowej, z Teatrem Narodowym oraz Operą Narodową.

Grzegorz Toporowski
email: g.toporowski@kulturawilanow.pl

Centrum Kultury Wilanów
ul. Wiertnicza 26,
02-952 Warszawa,
tel. 22 894 43 69

email: centrum@kulturawilanow.pl

Dodaj komentarz